Oferujemy

Oferta obejmuje zarządzanie dużymi i małymi wspólnotami oraz budynkami usługowymi. Jeśli szukasz licencjonowanego zarządcy, dobierzemy dla Ciebie ofertę szytą na miarę. 

Zadania związane z bieżącym zarządzaniem (lub administrowaniem) nieruchomością:

 1. Pomoc w tworzeniu umowy o zarządzanie lub administrowanie
 2. Protokolarne przejęcie nieruchomości i stosownej dokumentacji
 3. Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości
 4. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 5. Zlecanie wymaganych prawem kontroli technicznych oraz nadzór nad ich terminowym wykonaniem
 6. Organizacja i kontrola prac budowlanych w obrębie nieruchomości
 7. Nadzór nad dostawami mediów (energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci)
 8. Odczyty liczników, rozlicznie kosztów mediów
 9. Nadzór nad utrzymaniem czystości w budynku oraz właściwym stanem terenów zielonych i rekreacyjnych
 10. Przyjmowanie zgłoszeń o awariach i usterkach, organizacja stosownych napraw
 11. Wybór korzystnych i optymalnych rozwiązań, negocjacja cen i warunków w czasie tworzenia umów z dostawcami i wykonawcami
 12. Organizacja obsługi prawnej
 13. Dla wspólnot mieszkaniowych: wystąpienie o nadanie REGON i NIP, tworzenie projektów uchwał

Zadania związane z kontaktem z klientem:

 1. Kontaktowanie się z klientem mailowo, telefonicznie, za pośrednictwem kont internetowych, a także bezpośrednio w czasie wizyt na nieruchomości w zależności od potrzeb
 2. Rzetelne i szybkie informowanie właścicieli i użytkowników o sprawach dotyczących nieruchomości, tworzenie raportów na życzenie klienta
 3. Bezzwłoczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych
 4. Dla wspólnot mieszkaniowych: organizacja obowiązkowych i dodatkowych zebrań ogółu właścicieli, organizacja głosowań i ankiet

Zadania związane z finansową i ekonomiczną obsługą nieruchomości:

 1. Tworzenie sprawozdań finansowych
 2. Tworzenie planów inwestycyjnych mających na celu zwiększenie komfortu korzystania z nieruchomości oraz prowadzące do wzrostu rentowności nieruchomości
 3. Organizacja windykacji należności, nadzór nad zaległościami w płatnościach
 4. Dla wspólnot mieszkaniowych: tworzenie planów gospodarczych rocznych lub kilkuletnich zgodnie z życzeniem klienta, prowadzenie rozliczeń z ZUS i US, otwarcie rachunku bankowego, przygotowanie sprawozdań finansowych, prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, ewidencjonowanie zaliczek